Finansavimas su Europos investicijų fondo garantijomis

smeGo, bendradarbiaujant su Europos investicijų fondu, pagal „InvestEU“ remia SVV, kurie nori įgyvendinti inovacijų ir skaitmeninimo, tvarumo ar žaliąsias iniciatyvas. Bendradarbiaudami galime kurti klimatui draugišką ekonomiką Europoje.

Finansavimo sąlygos

EIF garantijos taikomos investicijoms į tvarumą, inovacijas ir skaitmeninimą

Garantuojama iki 80% paskolos sumos

Maksimali paskolos suma – 1 500 000 EUR

Minimalus paskolos terminas – 3 mėnesiai

Maksimalus paskolos terminas – 36 mėnesiai

InvestEU

programa

„InvestEU“ programa visoje Europoje skatina tvarias investicijas, inovacijas ir darbo vietų kūrimą smulkiems ir vidutiniams verslams. Pasitelkdama ES biudžeto garantijas, teikiamas tarptautiniams ir nacionaliniams plėtros bankams, programa siekia pritraukti daugiau nei 372 mlrd. eurų privačių investicijų į svarbiausias ES politikos prioritetines sritis. 

Kas turi teisę gauti šį finansavimą?

Europos investicijų fondo garantuojamos paskolos yra specialiai pritaikytos mažoms ir vidutinėms įmonėms, veikiančioms ar investuojančioms į vieną iš šių sričių:

Tai apima švarius ir tvarius transporto metodus, multimodalinį transportą, kelių eismo saugumą; geležinkelių bei kelių infrastruktūros priežiūrą.

Akcentuojama atsinaujinančios energijos, energijos efektyvumo projektai, susiję su pastatų renovacija siekiant energijos taupymo. Taip pat tai apima pastatų integravimą į tarpusavyje sujungtą energijos sistemą, kartu su energijos kaupimo sistemų tobulinimu, skaitmenine infrastruktūra ir transporto sistemomis, siekiant pagerinti energijos infrastruktūrą bei investicijas į atsinaujinančios energijos naudojimą.

Užtikrinant prieigą prie skaitmeninių paslaugų, ypač kaimo vietovėse.

Apima įvairių išteklių, pavyzdžiui, žaliavų, ar vandens, tiekimą ir perdirbimą. Tai taip pat apima atliekų tvarkymą laikantis žiedinės ekonomikos principų.

Projektai, susiję su gamtos išsaugojimu ir kitomis aplinkosaugos infrastruktūros iniciatyvomis.

Paremti iniciatyvoms, susijusiomis su kultūrinio paveldo išsaugojimu ir turizmo skatinimu.

Investicijos į įrangą, mobilius turtus ir inovatyvių technologijų diegimą, kurios prisideda prie ES aplinkos ir socialinio tvarumo tikslų. Šios technologijos turi atitikti ES standartus aplinkos ir socialinio tvarumo srityje.

Ką daryti, jei mano verslas netinka?

smeGo siūlo mikrofinansavimą SVV, taip pat bendradarbiaudamas su EIF.

Prieinama smulkiam verslui, be užstato reikalavimų.

Paskolos iki 50 000 EUR

Verslas turi turėti ne daugiau kaip 10 darbuotojų ir metinę apyvartą ne didesnę kaip 2 mln. EUR

Su EIF palaikymu galime jums padėti gauti geresnes finansavimo sąlygas.

Išbandykite mobiliąją programėlę

smeGo